Czy zrównoważony rozwój jest dla Ciebie ważny?

W takim razie podłogi z litego drewna twardego firmy Junckers są stworzone dla Ciebie

Zrównoważony rozwój, środowisko i jakość

W globalnym świecie nie wystarczy, aby firma Junckers stale doskonaliła się na poziomie lokalnym. Zawsze staramy się dbać o legalną i zrównoważoną gospodarkę leśną, a co za tym idzie, o zrównoważone produkty, bardziej efektywne wykorzystanie energii i dobre warunki pracy. Czynimy to za pośrednictwem spółek zależnych, jak również starając się wpływać na naszych klientów, dostawców i społeczeństwo w szerszej skali.

W 1930 roku — na długo zanim stało się to modne lub poprawne politycznie — młody leśnik Flemming Juncker poszukiwał sposobów wykorzystania i ochrony jednego z naszych najcenniejszych zasobów: lasów. W tamtym czasie bardzo mało uwagi poświęcano środowisku i zrównoważonej gospodarce leśnej. Kiedy Flemming Juncker wdrożył swoje pomysły dotyczące dbania i zrównoważonego wykorzystania lasów, narodziła się jego firma i piękne podłogi Junckers.

Firma Junckers wykorzystuje 100% pozyskanego drewna. Firma Junckers działa w energochłonnej branży, wykorzystującej znaczne ilości energii do suszenia i przetwarzania drewna. Drewniane odpady firmy Junckers (trociny, zrębki drzewne, ścięte końcówki kłód oraz inne drewno odpadowe z produkcji) są dostarczane do elektrowni opalanej drewnem, która z kolei dostarcza energię elektryczną do firmy Junckers oraz do duńskiej krajowej sieci energetycznej.

Drewno jest uważane za materiał neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, a firma Junckers wytwarza więcej energii niż jest w stanie zużyć, dlatego nadwyżka energii jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, co jest korzystne dla społeczeństwa. Takie działania sprawiają, że firma Junckers jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla!

W firmie Junckers wierzymy w zrównoważony rozwój i wspieramy inicjatywy, które podnoszą świadomość ekologiczną. Przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska jest dla nas najważniejsze, a w obszarach, w których widzimy dalsze możliwości poprawy, staramy się robić jeszcze więcej. Współpracujemy z uznanymi międzynarodowymi systemami certyfikacji, takimi jak FSC®, PEFC i inne.

EPD — Deklaracja Środowiskowa Produktu

Zrównoważony rozwój zawsze był w centrum uwagi firmy Junckers, a od konsultantów, deweloperów i architektów wiemy, jak ważne jest zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności w odniesieniu do materiałów.

Z tego względu we współpracy z firmą Ramboll opracowaliśmy deklarację EPD, która ocenia wpływ naszych podłóg z litego drewna twardego na środowisko i pozwala nam przyczynić się do uproszczenia procesu wyboru podłóg do budynku, który ma uzyskać certyfikat zrównoważonego rozwoju.

Podstawą Deklaracji Środowiskowej Produktu firmy Junckers jest ocena okresu eksploatacji, która skupia się na oddziaływaniu na środowisko w następujących fazach:

A1: Pozyskiwanie surowców
A2: Transport surowców do fabryki
A3: Produkcja

Wpływ podłóg na środowisko jest opisany od początku do końca cyklu i dokumentuje emisję dwutlenku węgla, wykorzystanie zasobów energetycznych i przepływ odpadów.

Deklaracje EPD firmy Junckers są opracowywane zgodnie z europejską normą EN 15804 i zostały zweryfikowane zgodnie z ISO 14025. Niezależna weryfikacja deklaracji i danych została przeprowadzona przez COWI A/S, a deklaracje są zarejestrowane w EPD Denmark.

Certyfikaty EPD firmy Junckers:

EPD | PODŁOGI PARKIETOWE 2-LAMELOWE

EPD | PODŁOGI Z DESEK

DREWNO CERTYFIKOWANE — PEFC I FSC®

Około dwie trzecie kupowanych przez nas kłód drewnianych pochodzi z certyfikowanych lasów w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Lasy są certyfikowane zgodnie z uznanymi na świecie systemami certyfikacji FSC® i PEFC. W ogólnym ujęciu, świadomie i aktywnie pracujemy nad zwiększeniem udziału drewna certyfikowanego.

Pozostałe drewno pochodzi z niecertyfikowanych lasów w tych samych krajach, gdzie legalna i zrównoważona gospodarka leśna jest gwarantowana przez ustawodawstwo krajowe.

Od 2006 roku firma Junckers posiada certyfikat CoC (CoC = Chain of Custody) i dlatego jest uprawniona do sprzedaży produktów certyfikowanych zgodnie z systemem PEFC (SA-PEFC/COC-007649), a od 2010 roku zgodnie z systemem FSC® (SA-COC-007649).

W przypadku produktów handlowych, które obecnie stanowią mniej niż 5% przychodów firmy Junckers i są kupowane na całym świecie, naszym celem jest zwiększenie udziału dostawców, którzy posiadają certyfikaty.

CERTYFIKAT FSC®

CERTYFIKAT PEFC

OZNAKOWANIE CE

Podłogi firmy Junckers mają oznaczenie CE, co oznacza, że muszą spełniać określone wspólne normy UE w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia. Deklaracja właściwości użytkowych stanowi podstawę dla oznakowania CE, które dokładnie pokazuje, w jaki sposób spełnione są określone wymagania prawne. Przykładowo ma to zastosowanie do odporności ogniowej, odgazowania, wytrzymałości na ściskanie, tarcia itp.

CE declaration of performance EN 14342+A1 Wood flooring

CE declaration of performance EN 14904 Sport Surfaces

KLIMAT W POMIESZCZENIU

Wszystkie podłogi drewniane firmy Junckers oraz wybrane produkty do pielęgnacji drewna otrzymały oznaczenie Danish Indoor Climate Labelling. Produkt z tym oznaczeniem został poddany szczegółowym testom na odgazowanie i zapach. Gwarantuje to, że w podłodze nie ma substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Firma Junckers spełnia również wymogi rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów). REACH jest aktem prawnym UE zawierającym jednolity zestaw zasad i wspólną rejestrację stosowanych substancji. Celem rozporządzenia REACH jest wdrożenie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Poniżej można pobrać nasze certyfikaty

Pielęgnacja drewna

Lakier do mebli i podłóg

Olej do mebli, blatów i podłóg

Podłogi drewniane

Olejowane podłogi drewniane

Lakierowane podłogi drewniane

ŚRODOWISKO — ISO 14001

Firma Junckers posiada certyfikat zgodności z normą ISO 14001. Dodatkowo system zarządzania środowiskiem obejmuje również takie obszary jak środowisko pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne w związku z pracami elektrycznymi (SKS).

Nasze najbardziej znaczące, potencjalne, lokalne oddziaływania na środowisko to pył drzewny, ścieki i hałas. Stworzone na przestrzeni lat rozbudowane instalacje oczyszczające powietrze i ścieki sprawiają, że wpływ na środowisko został dziś zminimalizowany, a firma Junckers spełnia wymogi prawne z dużym zapasem. Wpływ na środowisko jest regularnie mierzony w ramach spełniania wymogów posiadanych certyfikatów w zakresie ochrony środowiska.

ISO 14001 certificate

ISO 50001 certificate

JAKOŚĆ PRODUKTU

System zarządzania jakością produktów firmy Junckers stanowi podstawę do nadawania oznaczenia CE podłogom drewnianym zgodnie z normą EN 14342: 2005 + A1: 2008, EN 14904: 2006 oraz Wytyczne UE B i D dotyczące oznakowania CE. 

System jakości jest opracowany zgodnie z normami ISO serii 9000, jednak bez monitorowania przez podmiot zewnętrzny.

System ten obejmuje pracowników, procesy produkcyjne i administracyjne oraz zasoby niezbędne do osiągnięcia celów jakościowych firmy.

Poniżej znajduje się przegląd treści podręcznika firmy Junckers dotyczącego zapewnienia jakości.

Podręcznik firmy Junckers dotyczący zapewniania jakości (łącze)

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf