Nieustanne dążenie do tworzenia lepszych warunków życia dla wszystkich

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Od początku istnienia firmy Junckers CSR jest integralną częścią sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność.

Uważamy, że z punktu widzenia środowiska konieczne jest, aby społeczeństwo, rządy i świat korporacyjny współpracowały na arenie międzynarodowej w celu dalszego ograniczenia zużycia energii, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla, aby nie zniszczyć przyszłego klimatu i wspólnych warunków życia.

W 2011 roku firma Junckers dołączyła do programu 10 zasad Global Compact i od tego czasu opisuje postępy w pracy z poszczególnymi zasadami w corocznym firmowym raporcie CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na naszych zasadach i wartościach biznesowych, które razem odzwierciedlają stanowisko wobec kodeksu postępowania, które chcemy zasygnalizować przez sposób prowadzenia działalności. Sposób, w jaki prowadzimy działalność, opiera się na takich wartościach jak otwartość, zaufanie, szacunek i odpowiedzialność.

Oznacza to, że zachowujemy szacunek do prawa, szacunek do środowiska, szacunek do ludzi i ich praw oraz bierzemy odpowiedzialność za minimalizację zużycia energii oraz dbanie o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dające satysfakcję naszym pracownikom. Z tego względu nasze cele i obszary do poprawy w ramach CSR dotyczą praw człowieka i walki z korupcją, środowiska i energii oraz warunków pracy.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf